top of page
Hoogerheide

Standpunten

De Conservatieve Partij wilt de invloed van de overheid zover mogelijk indammen. Wij zullen ons inzetten voor verantwoord fiscaal beleid. We moeten geen onnodige uitgaven doen waarvan het positieve effect niet duidelijk zal worden.

Wij zullen onze uiterste best doen om uw belangen te verdedigen in de Gemeenteraad, maar we kunnen het niet zonder u! Als u het eens bent met de standpunten die op deze pagina staan beschreven: Stem Lijst 7, Stem CON!

Veiligheid

 • Hardere aanpak van criminaliteit

 • No-Tolerance drugsbeleid

 • Meer toezicht vandalismeplaatsen

 • Verbeterde integratie

 • Stimuleren sociale controle

Openbare ruimte & ruimtelijke ontwikkeling

 • Geen zonne- en/of windparken

 • Inzetten op bouw starterswoningen

 • Verbeteren wegen

 • Verlichte fietspaden

 • Behouden MFC's

Cultuur & Recreatie

 • Stimuleren toerisme

 • Onderhouden speeltuinen/parken

 • Ondersteunen recreatie-initiatieven

 • Stimuleren culturele activiteiten

 • Lessen over lokale geschiedenis

Onderwijs

 • Basisscholen in alle kernen houden

 • Geen bezuinigingen

 • Gesprek met ouders en leraren

 • Behouden ZuidWestHoek College

 • Investeren in scholen

Economie & Werkgelegenheid

 • Ondersteunen MKB

 • 'Koop Lokaal' stimuleren

 • Afschaffen hondenbelasting

 • 'Balanced budget' beleid voeren

 • Ontvangers uitkeringen betrekken bij de gemeente

Zorg & Welzijn

 • Buitendienst goed begeleiden

 • Stimuleren sporten en bewegen

 • Zo lang mogelijk thuis wonen stimuleren en faciliteren

 • Zorg op maat

 • Focussen op jeugdzorg

Bestuur

 • Een open, toegankelijk bestuur

 • Geen herindeling

 • Invoeren referendum

 • Burgerinitiatieven ondersteunen

 • Minder regelgeving, meer vrijheid

Natuur & Milieu

 • Bestaande gebieden uitbreiden

 • Compenseren verdwijnende natuur

 • Aanleggen/onderhouden wandelroutes

 • Verbetering luchtkwaliteit

 • Onkruidbestrijding door erkend bedrijf

bottom of page